Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je ofset štampa. Više od 85% štampanih proizvoda širom planete otiskuje se u tehnologiji ofset štampe. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogućnosti izrade velikog tiraža i obima posla.

Kompanija SG Gagi se takođe bavi ofset štampom i  nudi Vam sledeći asortiman proizvoda: vizit karte, katalozi. memorandumi, brošure, facikle, fakture, otpremnice, nalepnice, kutije, koverte, papirne kese, flajeri, knjige ...

Prednosti ofset štampe su:

- kvalitetna i postojna slika

- mogućnost upotrebe gotovo svih štampajućih površina

- vrlo jednostavna i brza izrada ploča za štampanje - duži vek trajanja ploča

Činjenica je da tehnologija štampe konstantno napreduje i da je u poslednjih 50 godina došlo do značajnih poboljšanja u postupcima ofset štampe. Prvenstveno je poboljšana boja i kvalitet papira, same ploče, brzina izrade i trajnost istih. Kao rezultat ovih postupaka, ofset štampa je zauzela vodeću poziciju u grafičkim poslovima sa kraja prošlog i početkom ovog veka.